ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ ปฐมนิเทศผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  จัดโครงการ ปฐมนิเทศผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว  ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โดยนายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายเสกสันติ์  แก้วสว่าง ผู้อำนวยการฯ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประนีประนอม ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และแนวทางก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง../


เอกสารแนบ