ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ "วันเกิดทั้งทีทำดีสักหนึ่งอย่าง" ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  จัดโครงการ "วันเกิดทั้งทีทำดีสักหนึ่งอย่าง" ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ "วันเกิดทั้งทีทำดีสักหนึ่งอย่าง"  เพื่อส่งเสริมการทำความดีในวันเกิดของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยได้มอบของใช้ที่จำเป็นแก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง โดยมีนายจงจิต  เพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้พิพากษา บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง.../


เอกสารแนบ