ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคา (E-bidding)
เอกสารแนบ