ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โดยนายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  โดยนายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โดยนายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดทางสาธารณะและบริเวณอาคารศาล (Big Cleaning Day) และได้ปลูกต้นรวงผึ้งและบำรุงรักษาต้นเดิมที่ปลูกไว้แล้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ มีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรม พนักงานตำรวจประจำศาล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมโครงการ ณ บริเวณอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง../


เอกสารแนบ