ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงร่วมกับศาลจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี ๒๕๖๑” (กิจกรรมที่ ๒)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงร่วมกับศาลจังหวัดพัทลุง  จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี ๒๕๖๑” (กิจกรรมที่ ๒)
เมื่อวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงร่วมกับศาลจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี ๒๕๖๑” โดยมีนายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง และนายชัยศักดิ์  คงฤทธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน และเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยแก่คู่ความให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้ มีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฯ  ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของศาลเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง.../


เอกสารแนบ