ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี รอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี รอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสำเริง  หนูทิพย์  นิติกรชำนาญการ นำตัวแทนทีมนักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับจังหวัด จำนวน ๓ ทีม ไปร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี รอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค ณ โรงแรม บีพี สมิหรา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดพัทลุง ผลการแข่งขันตัวแทนทีมนักเรียนจากโรงเรียนพัทลุง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค และตัวแทนทีมนักเรียนปัญญาวุธ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในระดับภูมิภาค../    


เอกสารแนบ