ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา โดยมีนายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษาสมทบ และลูกจ้าง ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งจังหวัดพัทลุงจัดขึ้น../


เอกสารแนบ