ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ร่วมกับศาลจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา
จัดพิธีสงฆ์และวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ หน้าอาคารศาลจังหวัดพัทลุงและเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพี
พัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์../ 


เอกสารแนบ