ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อ'ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาจัตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เวลา 06.30 นาฬิกา   พิธีทางศาสนามหามงคล ทุกศาสนา ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เวลา 07.40 นาฬิกา และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เวลา 09.15 นาฬิกา โดยมีนายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ../ 


เอกสารแนบ