ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พระชนมพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม  เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 นี้  โดยมีนายสุวรรณ
ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ และลูกจ้างของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง../    


เอกสารแนบ