ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โดยคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชน หลักสูตร “ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดินนำพาชีวิต” รุ่นที่ ๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ อันเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น โดยในการจัดโครงการดังกล่าวมีนายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ../    
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)