หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
  1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
  2. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลบุคคลเข้ารับการอบรมและคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
  3. ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  4. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง การบริการแจ้งผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ประกาศ
การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  2. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครับจังหวัดพัทลุง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  3. แผ่นพับการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา นายเพิมศักดิ์  สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามและกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โดยมีนายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศาลเยาวชนแลครอบครัวจังหวัดพัทลุง ../ 
อ่านข่าว