หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
  1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
  2. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลบุคคลเข้ารับการอบรมและคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
  3. ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  4. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง การบริการแจ้งผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ประกาศ
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
อ.217/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.57/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.63/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.64/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.68/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.77/61
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.83/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.