หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
  1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
  2. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลบุคคลเข้ารับการอบรมและคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
  3. ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  4. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง การบริการแจ้งผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ประกาศ
การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  2. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครับจังหวัดพัทลุง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  3. แผ่นพับการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โดยนายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นายเสกสันติ์  แก้วสว่าง ผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา  พิธีวางพวงมาลา ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสตรีพัทลุง เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบฯ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งจังหวัดพัทลุงจัดขึ้น../
อ่านข่าว