ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

8

               เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัด โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “Ransomware โปรแกรมเรียกค่าไถ่ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมคุกคาม ของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ รวมทั้งดำเนินการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง.../     

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.226/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.84/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ