ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง Phatthalung Juvenile and Family Court - Thailand : Tel.0 7461 2965 Fax.0 7461 6076 : E-mail :- ptljc@coj.go.th
ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

23

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนมีความรู้ป้องกันตนเองไม่ก่อให้เกิดการกระทำความผิด ลดปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ สู่สังคม โดยในการจัดโครงการดังกล่าว มีนายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสร้างสรรค์  คงทน ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นายธีระชัย สิ้นภัย นิติกรชำนาญการ และนายชวลิต  บำเพ็ญ นิติกรชำนาญการ เป็นผู้แทนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงในการบรรยายให้ความรู้  ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง../ 

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ